ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Το τμήμα απαρτίζεται από άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και πιεστήρια υψηλών προδιαγραφών. Έχει ως αντικείμενο την εκτύπωση περιοδικών, βιβλίων, διαφημιστικών και κάθε άλλου είδους εμπορικού εντύπου σε ανάλογα αυτών των εργασιών κυλινδρικά πιεστήρια. Κύριοι στόχοι του τμήματος παραγωγής περιοδικών είναι η βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής, η επίτευξη υψηλών standards ποιότητας και η εξοικονόμηση κόστους για τους πελάτες. Παράλληλα οργανώνει και διαχειρίζεται την παραγωγή των εντύπων με σκοπό την συνεπή παράδοσή τους στους συμφωνημένους χρόνους, τη μεγίστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού και την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. 

 Ο κύριος μηχανολογικός εξοπλισμός του τμήματος παραγωγής περιοδικών της IRIS αποτελείται από: 

  • 1 κυλινδρικό πιεστήριο της MAN ROLAND τύπου LITHOMAN III, 32 σελίδων, με δυνατότητα εκτύπωσης 4 χρωμάτων, on-line συρραφής με καρφίτσα, on-line ξακρίσματος και σύστημα αυτόματης αλλαγής εκτυπωτικών πλακών. 
  • 1 κυλινδρικό πιεστήριο της MAN ROLAND τύπου ROTOMAN N, 16 σελίδων, με δυνατότητα εκτύπωσης 5 χρωμάτων, διπλωτική μηχανή που παρέχει όλες τις πιθανές εκδοχές διπλώματος, on-line βιβλιοδεσία με κόλλα, φυλλοκοπτική μηχανή (sheeter) και σύστημα ημιαυτόματης αλλαγής εκτυπωτικών πλακών. 
  •  1 κυλινδρικό πιεστήριο της MAN ROLAND τύπου LITHOMAN IV, 32 σελίδων, με δυνατότητα εκτύπωσης 5 χρωμάτων, διπλωτική μηχανή που παρέχει όλες τις πιθανές εκδοχές διπλώματος, on-line βιβλιοδεσία με κόλλα και σύστημα αυτόματης αλλαγής εκτυπωτικών πλακών. 
  • 1 κυλινδρικό πιεστήριο της KOENIG & BAUER τύπου COMPACTA 408, 32σελίδων με δυνατότητα εκτύπωσης 4 χρωμάτων. 
Ο βοηθητικός εξοπλισμός του τμήματος αποτελείται από σύγχρονες γραμμές της ελβετικής FERAG, για μεταφορά των εκτυπωμένων προϊόντων, καθώς και ρομποτικά συστήματα τοποθέτησης των εντύπων σε παλέτες της Gaemmerler Γερμανίας και της Mueller Martini Ελβετίας.