ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ελληνικής διαφημιστικής αγοράς, η IRIS αναλαμβάνει την εκτύπωση μεγάλου αριθμού διαφημιστικών εντύπων. Οι δυνατότητες πολλών και διαφορετικών διπλωμάτων που έχουν οι κυλινδρικές μηχανές της εταιρείας, δίνουν στον πελάτη το πλεονέκτημα της επιλογής μέσα από μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Σε συνδυασμό με την εξαιρετικά υψηλή παραγωγική ισχύ που εξασφαλίζουν στην IRIS τα κυλινδρικά πιεστήρια εμπορικών εκτυπώσεων, η εταιρεία είναι σε θέση να αναλαμβάνει εκτυπωτικά έργα μεγάλου όγκου και να τα παραδίδει σε συντομότατους χρόνους και σε άριστη ποιότητα. Από διαφημιστικά ένθετα για εφημερίδες και περιοδικά, έως εταιρικά και ταξιδιωτικά έντυπα και χάρτες, το πλήθος των διαφημιστικών εντύπων που εκτυπώνει η IRIS καλύπτει και εκπληρώνει τις ανάγκες του μεγαλύτερου μέρους της διαφημιστικής αγοράς.